CAMP focus! 2018–2020: State of Integration
Sep
21
to Dec 12

CAMP focus! 2018–2020: State of Integration

As part of CAMP’s new exhibition format CAMP focus!, the center will launch the 2-year exhibition program State of Integration: Artistic analyses of the challenges of coexistence in the fall of 2018. Four internationally acclaimed curators and artists – Nicholas Mirzoeff, Temi Odumosu, Galit Eilat and Tania Bruguera – will each guest curate an ambitious group exhibition on coexistence and the politics of belonging. It is the first time that CAMP collaborates with external curators.

View Event →
Dansk / CAMP fokus! 2018–2020: Integrationens tilstand
Sep
21
to Dec 12

Dansk / CAMP fokus! 2018–2020: Integrationens tilstand

Som en del af CAMPs nye udstillingsformat CAMP fokus! lancerer centret i efteråret 2018 det 2-årige udstillingsprogram Integrationens tilstand: Kunstneriske analyser af sameksistensens udfordringer. Five internationalt anerkendte kuratorer og kunstnere – Nicholas Mirzoeff, Temi Odumosu, Galit Eilat og Tania Bruguera – gæstekuraterer hver en ambitiøs gruppeudstilling om samekistens og tilhørsforholdets politik. Det er første gang CAMP samarbejder med eksterne kuratorer.

View Event →
English / Temi Odumosu: Threshold(s)
Oct
4
to Dec 14

English / Temi Odumosu: Threshold(s)

Threshold(s) is a group show guest curated by Dr. Temi Odumosu. The exhibition explores experiences of displacement and exile by considering how people and their memories ‘crossover’ and then inhabit land, culture, identities, structures, even language. Click to read more…

View Event →
Dansk / Temi Odumosu: Tærske(l)
Oct
4
to Dec 14

Dansk / Temi Odumosu: Tærske(l)

Tærske(l) er en gruppeudstilling, som er gæstekurateret af den britiske kunsthistoriker og teoretiker Temi Odumosu. Udstillingen undersøger erfaringer med fordrivelse og eksil gennem de måder, hvorpå mennesker og deres erindringer krydser hinanden og sidenhen bebor land, kultur, identiteter, strukturer og tilmed sprog. Klik for at læse mere…

View Event →