CAMP focus! 2018–2020: State of Integration
Sep
21
to Dec 12

CAMP focus! 2018–2020: State of Integration

As part of CAMP’s new exhibition format CAMP focus!, the center will launch the 2-year exhibition program State of Integration: Artistic analyses of the challenges of coexistence in the fall of 2018. Five internationally acclaimed curators and artists – Nicholas Mirzoeff, Temi Odumosu, Galit Eilat and Sandi Hilal, and Tania Bruguera – will each guest curate an ambitious group exhibition on coexistence and the politics of belonging. It is the first time that CAMP collaborates with external curators.

View Event →
Dansk / CAMP fokus! 2018–2020: Integrationens tilstand
Sep
21
to Dec 12

Dansk / CAMP fokus! 2018–2020: Integrationens tilstand

Som en del af CAMPs nye udstillingsformat CAMP fokus! lancerer centret i efteråret 2018 det 2-årige udstillingsprogram Integrationens tilstand: Kunstneriske analyser af sameksistensens udfordringer. Fem internationalt anerkendte kuratorer og kunstnere – Nicholas Mirzoeff, Temi Odumosu, Galit Eilat og Sandi Hilal, og Tania Bruguera – gæstekuraterer hver en ambitiøs gruppeudstilling om samekistens og tilhørsforholdets politik. Det er første gang CAMP samarbejder med eksterne kuratorer.

View Event →
Dansk / Johan Tirén: Vi siger hvad I tænker
May
3
to Jun 15

Dansk / Johan Tirén: Vi siger hvad I tænker

Vi siger, hvad I tænker er en udstilling af den anerkendte svenske kunstner Johan Tirén, som stiller skarpt på fortalere for asyl- og indvandringsstop og ser nærmere på ideologien bag deres tanker og argumenter. Som noget ganske særligt går Tiréns CAMP open! udstilling bagom fremmedangsten og fjendtligheden overfor indvandring ved at lade fortalerne komme til orde og forklare de grundlæggende begreber, de bygger deres politik på. Klik for at læse mere…

View Event →
Johan Tirén: We’re saying what you’re thinking
May
3
to Jun 15

Johan Tirén: We’re saying what you’re thinking

We’re saying what you’re thinking is an exhibition by the acclaimed Swedish artist Johan Tirén, which zooms in on anti-asylum and anti-immigration proponents to closely examine the ideology behind their thoughts and arguments. In an unconventional fashion, Tirén's CAMP open! exhibition unveils what lies beneath the xenophobia and hostility towards immigration by unpacking the concepts of the political party, Sverigedemokraterna, in interviews. Click to read more…

View Event →