Back to All Events

Dansk / CAMP fokus! 2018–2020: Integrationens tilstand


CAMP fokus! 2018–2020

 

Fem internationalt anerkendte kuratorer og kunstnere – Nicholas Mirzoeff, Tania Bruguera, Temi Odumosu og Galit Eilat og Sandi Hilal – gæstekuraterer hver en ambitiøs gruppeudstilling om samekistens og tilhørsforholdets politik.

Det er første gang, CAMP samarbejder med eksterne kuratorer. Hensigten er at introducere nye kuratoriske metoder og trække andre og større kunstnernavne til centret.

Integrationens tilstand: Kunstneriske analyser af sameksistensens udfordringer

Som en del af CAMPs nye udstillingsformat CAMP fokus! lancerer centret i efteråret 2018 det 2-årige udstillingsprogram Integrationens tilstand: Kunstneriske analyser af sameksistensens udfordringer.

Koncept / Integrationens tilstand

I kølvandet på de store flygtninge- og migrantstrømme, der kom til Danmark og det øvrige Vesten i 2015, er indvandring og integration igen kommet øverst på dagsordenen og har skabt splittelse blandt politikere og befolkningsgrupper over, hvordan indvandring skal håndteres. Spørgsmålet om, hvem Vesten skal tage imod, og hvilke rettigheder flygtninge og indvandrere skal have, udgør nogle af tidens mest kontroversielle spørgsmål.

Det internationale samfund er stadig langt fra at have fundet bæredygtige løsninger. Der er derfor et stigende behov for udstillinger og forummer, der kan debattere indvandringens problemstillinger på nye og mere frugtbare måder.

I fire forskellige udstillinger præsenteret i CAMP i perioden 2018-2020 undersøger nogle af samtidskunstens mest visionære aktører, hvorfor indvandringen er så stor en udfordring for mange vestlige lande, og hvordan flygtninge, indvandrere og diasporagrupper oplever kravet om integration eller assimilering i majoritetskulturen.

Mere end 30 internationalt anerkendte kunstnere, kuratorer og kulturaktører bidrager til udstillingsrækken og hjælper os med at forstå processerne bag så centrale begreber som #integration, #assimilation, #tilhørsforhold, #parallelsamfund, #sameksistens og #medborgerskab.

Når samtidskunsten åbner for nye synsvinkler af en større kompleksitet og bredde, tør vi omfavne dem og omsætte dem i alternative modeller for sameksistens og medborgerskab?

 

Udstillinger / Integrationens tilstand
 

21. sept. – 15. dec. 2018

At dekolonisere fremtræden

Gæstekurateret af Nicholas Mirzoeff

 Abdul Dube,  Den eneste titel jeg vil have er... menneske  (2011)

Abdul Dube, Den eneste titel jeg vil have er... menneske (2011)

At dekolonisere fremtræden er en stor gruppeudstilling kurateret af visuel kultur-teoretiker Nicholas Mirzoeff fra New York University. Udstillingen undersøger, hvad fremtræden er, hvordan fremtræden bruges til at klassificere, adskille og styre mennesker iht. en hierarkisk skala, og hvordan vi kan udfordre dette regime. Udstillingen spørger: Hvordan fremtræder den koloniserede og kolonisatoren for hinanden? Hvordan kan den koloniserede påberåbe sig retten til at se, retten til at blive set – kort sagt, retten til at fremtræde? Hvad vil der ske, når fremtræden dekoloniseres?

At fremtræde at blive synlig og lagt mærke til; at påberåbe sig retten til at eksistere, at besidde ens egen krop og at tælle i det politiske rum. Men ikke alle er i stand til at kræve eller udøve disse rettigheder. Bosætterkolonialismen udviklede race- og kønnede kategorier for at begrænse de koloniseredes mulighed for at fremtræde. En sådan kolonial klassifikation er stadig på spil i dag. Det bliver klart, når det at bære niqab eller at krydse (lande)grænser betragtes som kriminelle handlinger; når det at være sort gør dig til en levende skydeskive, eller når det at bo i et 'ghetto'-område i dagens Danmark begrænser dine juridiske rettigheder.

At dekolonisere fremtræden bringer nogle af samtidskunstens mest engagerede individer og kollektiver fra hele verden sammen for at diskutere problemstillinger omkring det at fremtræde i en kolonial verden. Udstillingen interagerer etablerede og berømte kunstnere og kollektiver med kolleger fra Danmark fra indvandrer- og POC (people of color)-miljøer. Gennem foto, video, installation og tekst inviteres vi til at tænke over og handle på, hvordan man kan skabe verdener, hvor ingen er illegal, hvor sorte liv tæller, og hvor ingen er nødt til at bruge #metoo. I deres værker og praksis er dekolonisering ikke en metafor. Det er ikke kun noget at betragte, det er noget at gøre – fra at male vægmalerier og lave bannere, til at dekolonisere forsamlinger og workshops. Klik for at læse mere.

Bidragsydere: John Akomfrah / Khalid Albaih / Gurminder K. Bhambra / Abdul Dube / Sonya Dyer/ Jeanette Ehlers / Forensic Architecture / Jane Jin Kaisen / Pedro Lasch / Marronage / MTL / Carl Pope / Dread Scott

 

8. marts – 15. juni 2019

The Migrant Village


Gæstekurateret af Tania Bruguera

 Tania Bruguera, Awareness sløjfe til  Immigrant Respect -kampagnen (2011)

Tania Bruguera, Awareness sløjfe til Immigrant Respect-kampagnen (2011)

The Migrant Village er gæstekurateret af
den internationalt anerkendte cubanske kunstner Tania Bruguera. Udstillingen tager afsæt i kunstnerens igangværende kunstprojekt Immigrant Movement International (2010–) – en kunstnerinitieret sociopolitisk bevægelse, der bruger kunst til at opbygge tillid mellem myndigheder og nye/udokumenterede indvandrere samt oplyse immigranter om
deres muligheder og rettigheder i deres nye værtsland.

The Migrant Village bliver er en community-mobiliserende totalinstallation
i CAMPs udstillingsrum, som gør flygtninge, migranter og indvandrere i og omkring CAMP og Trampolinhuset til medskabere af udstillingen.

Med Brugueras egne ord har The Migrant Village til formål at forbedre integrationstiltag for flygtninge og indvandrere ved at skabe en infrastruktur, som til gavn for det bredere samfund redder migrantkundskab fra at gåtil grunde.

Kunstneren mener, at værdien af de menneskelige erfaringer og intellektuelle kapaciteter, som indvandrere bringer med sig, bør værdsættes lige så meget som ethvert arbejde, de udfører.

Bruguera vil bruge udstillingen
til at udvikle en prototype for et bedre integrationssystem og skabe værktøjer til at udbrede og implementere den.

 

20. sept. – 14. dec. 2019

Between Here and There

Gæstekurateret af Temi Odumosu

 Renaa Saini Kallat,  Woven Chronicle  (2015)

Renaa Saini Kallat, Woven Chronicle (2015)

Between Here and There er en ambitiøs gruppeudstilling gæstekurateret af den britiske kunsthistoriker og kurator Dr. Temi Odumosu.

Udstillingen ser nærmere på, hvad ‘tilhørsforhold’ er for en størrelse, og hvad der styrer tilhørsforholdspolitikken. Hvornår bliver et tilflugtssted (en familie, by, nation) et nyt hjem? Hvad tabes og vindes, når vi flytter land, bebor et nyt sted og assimileres i en ny kultur? Hvordan præger kolonialitet officielle immigrationsstrukturer og idéen om nationalt eller kulturelt tilhørsforhold?

Between Here and There præsenterer værker af tre kunstnere fra den nordiske region med en dekolonial praksis: Miriam Haile, Michelle Eistrup og Yong Sun Gullach. Yderligere to internationale kunstnere inviteres til at bidrage. Vi håber at kunne inkludere Reena Saini Kallat og Carlos Motta.

6. marts – 13. juni 2020

On hostility and hospitality

Gæstekurateret af Galit Eilat og Sandi Hilal

 Sandi Hilal,  The Hospitality Room  (2016)

Sandi Hilal, The Hospitality Room (2016)

On hostility and hospitality er gæstekurateret af kurator Galit Eilat og kunstner og arkitekt Sandi Hilal. Udstillingen ser nærmere på forholdet mellem gæstfrihed og fjendtlighed og tager udgangspunkt i Hilals kunstprojekt The Hospitality Room: the right to be host and be hosted (2016–) skabt til et asylcenter i den svenske by Boden.

‘Gæstfrihedsrummet’ refererer til det rum i arabisk kultur, som kun bliver brugt til at modtage gæster og altid står parat. Hilal konstaterede under sin research blandt syriske flygtninge, at selv i det mest trange asylcenterværelse tager man imod uventede gæster. Værtsrollen er en måde at bryde med følelsen af at være gæst/uønsket/isoleret og forbinde ens tabte liv i Syrien med den nye tilværelse i Sverige.

Som deres udstillingsbidrag til CAMP vil Eilat og Hilal etablere en række gæstfrihedsrum rundt om i Københavnske hjem, der skal få os til at reflektere nærmere over vært-gæst relationen. I disse rum vil kunstnere, flygtninge, kulturantropologer og jurister række ud til lokale publikummer og indføre dem i spørgsmål om suverænitet og grænserne for gæstfrihed. Hvert gæstfrihedsrum er en udstilling i udstillingen og danner ramme om et seminar om forskellige juridiske aspekter vedrørende flugt, migration og asyl. Seminarerne munder til sidst ud i et ‘legalteater’ i CAMP, som ved hjælp af den dramaturgiske metode ‘Legislative Theater’ skal gøre det muligt at nå til nye forståelser af suverænitet, grænser for gæstfrihed og medborgerskab.

Later Event: September 21
Decolonizing Appearance