Back to All Events

Dansk / Temi Odumosu: Tærske(l)


Introduktion /

Tærske(l) er en gruppeudstilling, som er gæstekurateret af den britiske kunsthistoriker og teoretiker Temi Odumosu. Udstillingen undersøger erfaringer med fordrivelse og eksil gennem de måder, hvorpå mennesker og deres erindringer krydser hinanden og sidenhen bebor land, kultur, identiteter, strukturer og tilmed sprog.

Den beskæftiger sig med aktuelle indvandringsspændinger og strukturelle praktikker, men med et særligt fokus på den ‘midt-imellem-hed’, som kendetegner bevægelse som en måde at være til på, der skaber kritisk viden. Kunstnerne, som er repræsenteret i Tærske(l), har alle en mangesidig praksis, herunder dybt erindringsarbejde såvel som publikumsinvolverende og performative elementer.

Som bosatte i Norden konfronterer kunstnerne på poetisk vis impulsen til at trække geopolitiske grænser ved at udforske vendepunkter i deres egne personlige biografier, der falder sammen med bredere politiske og historiske kontekster. Herigennem kommer tærsklen til syne som et ’tredje sted’, en plads for/til overskridelse, et vendepunkt, et spring, en afslutning, en begyndelse.

Saba Bereket Persson,  THE UNSPOKEN - About unconscious discrimination , (2015/2019). Installation med mannequiner, tekstiler og video, variable dimensioner, video: 16:58 min. Med tilladelse fra kunstneren

Saba Bereket Persson, THE UNSPOKEN - About unconscious discrimination, (2015/2019). Installation med mannequiner, tekstiler og video, variable dimensioner, video: 16:58 min. Med tilladelse fra kunstneren

Indvandringslovgivningen er streng, og dens repertoire af ord og kontrolmekanismer har også inspireret denne intervention. I den juridiske begrebsverden bliver grænsekrydsning karakteriseret som transaktioner (status, visum, autorisering, kvalificering, kaution, adgang), og folk i bevægelse bliver set som fremmede – som andre, der ansøger om retten til adgang til ressourcer.

Her fremstår ‘grænsen’ som et ladet begreb; beskrevet blot som en skillelinje mellem territorier, men samtidig forhandlet som en variabel enhed, der er fysisk og psykologisk, til tider ubøjelig (en mur) og andre gange porøs. ‘Grænsen’ er et ordspil. Den gældende indvandringspraksis, -lov og -sprogbrug er også hjemsøgt af det koloniale arvegods som led i ’ejendomsrettens efterliv’; som fortsættelse af de historiske krænkelser forvoldt af slaveri, invasion, tyveri af land og folk, beslaglæggelse af naturressourcer og overvågning af kroppe-som-aktiver.

Denne magtens kolonialitet eroderer og påvirker nutidens forestilling om flugt og migration, og, nok så vigtigt, hvordan samfundet håndterer menneskelig samhørighed, når vi ikke kender hinanden endnu.

Derfor spørger vi: Hvad sker der på tærsklerne i migrationserfaringen? Hvor er det sted, man hører til?  Hvornår og hvordan vil forandringerne komme?

Yong Sun Gullach,  The Starchild  (2019), 3D / 360 installation baseret på live performance, 110 x 100 x 250 cm. Med tilladelse fra kunstneren

Yong Sun Gullach, The Starchild (2019), 3D / 360 installation baseret på live performance, 110 x 100 x 250 cm. Med tilladelse fra kunstneren

> Click for English

> Download udstillingskatalog
dansk / English

> Anmeldelser

> Download pressemeddelelse


Pressekontakt / 

Kreativ direktør Frederikke Hansen
frederikkehansen@campcph.org
(+45) 60 73 19 15 (mobil)
(+45) 72 14 07 66 (hovednr.)

Michelle Eistrup,  BeLONGING Vexillum  (2016). 6 x indrammede farvefotografier, 74 x 109 cm. Med tilladelse fra kunstneren

Michelle Eistrup, BeLONGING Vexillum (2016). 6 x indrammede farvefotografier, 74 x 109 cm. Med tilladelse fra kunstneren

Bidragsydere /

Udstilling og events /
Pia Arke
Michelle Eistrup
Yong Sun Gullach
Luanda Carneiro Jacoel
Saba Bereket Persson

Katalog /
Jean Claude Mangomba
Temi Odumosu

Pia Arke,  Min mor fortæller (Vi lever af sæl)  (1988).   Med tilladelse fra Søren Arke Petersen og Pia Arke Estate

Pia Arke, Min mor fortæller (Vi lever af sæl) (1988). Med tilladelse fra Søren Arke Petersen og Pia Arke Estate

Om kuratoren /

Temi Odumosu er universitetslektor i kulturstudier ved Malmö Universitet. Hendes research og kuratoriske praksis beskæftiger sig med koloniale arkiver/arkivering, slaveri og visualitet, den afrikanske diasporas kunst, erindringsperformance og etiske hensyn i repræsentationer af omsorg. Hun har skrevet bogen Africans in English Caricature 1769-1819: Black Jokes, White Humour (2017), som for nylig vandt Historians of British Arts pris for forskning mellem 1600-1800.

Praktisk info /

Tærske(l) er den tredje udstilling i CAMPs 2-årige udstillingprogram Integrationens tilstand: Kunstneriske analyser af sameksistensens udfordringer, hvor nogle af samtidskunstens mest visionære kuratorer og kunstnere undersøger, hvorfor indvandringen er så stor en udfordring for mange vestlige lande, og hvordan flygtninge, indvandrere og diasporagrupper oplever kravet om integration eller assimilering i majoritetskulturen.

Udstillingen er kurateret af Temi Odumosu og løber fra 4. oktober – 14. december 2019.

Luanda Carneiro Jacoel,  Kalunga Unspoken  (2018). Video stillbillede. Med tilladelse fra kunstneren

Luanda Carneiro Jacoel, Kalunga Unspoken (2018). Video stillbillede. Med tilladelse fra kunstneren


Mere om udstillingen /

Tærske(l) viser værker og performances, der undersøger handlinger, hvorigennem mennesker og fænomener krydser over. Dette kan ske på forskellige måder; den fysiske akt, når kroppen bevæger sig over tærsklen. Det at lære et nyt sprog eller at forsøge at leve et nyt sted.

I 1988 fik Pia Arke i opdrag at illustrere menukort til SAS' grønlandske Polar-klasse. Arke producerede Min Mor Fortæller, som er en serie på seks malede billeder, der udvisker grænsen mellem levede og nedarvede erindringer om hendes hjem og fantasien om dette sted i den bredere kultur. Pia Arkes mor var en af de første bosættere i den grønlandske bosættelse ved Scoresbysund/Ittoqqortoormiit –en by, der blev koloniseret af 21 danskere i 1924 i et forsøg på opnå territorial kontrol over Nordøstgrønland. Gennem Arkes kunstneriske karriere har denne historie om kontakt og bosættelse været et genkommende tema, idet den påvirkede både individuelle familier og miljøet på et sted, hvis beliggenhed hun engang beskrev som ”midt i ingenting”.

”Jeg gør kolonihistorien til en del af min historie på den eneste måde, jeg kender til, nemlig ved at tage den personlig.”

Man behøver kun at kaste et blik på Pia Arkes oeuvre for at konstatere, at Arke lige fra begyndelsen var på en art undersøgelsesekspedition.

Hun blev født i byen Ittoqqortoormiit på Grønlands østligste spids og voksede op hos sin danske far og inuit mor. Da Arke fyldte 13, blev hun sendt på kostskole i Danmark. Som 29-årig blev hun optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi, hvor hun udviklede sine talenter som billedkunstner og tænker. Hun dimitterede med essayet ’Etnoæstetik’, som siden skulle få fundamental betydning for Arkes personlige og politiske virke i de følgende år.

Arkes tilgang kan bedst beskrives som en form for praksisbaseret research: Nok er hendes arbejde æstetisk indbydende og dygtigt udført, men det har også en hudløst ærlig kant. Hvert kunstværk bliver via en multimedial sammenvævning af research og selvransagelse endnu et bevis på et mysterium, der endnu ikke er løst. Arkes højtidelige og beskedne tilgang minder nærmest om en hemmelig agents.

Michelle Eistrup (Danmark) undersøger forestillingen om at længes efter at høre til (beLONGING), og hvad det betyder at være splittet mellem to eller flere kulturelle baggrunde. I fokus er den enkeltes personlige tilknytning til begrebet, og hvordan vedkommende definerer det. At føle sig hjemme, i eksil, på afstand, og splittet af at deltage i forskellige samfund, og samtidig være tæt på dem.

Yong Sun Gullach (Danmark) undersøger den rituelle byrde, som tynger den koloniserede krop, ved at sammenknytte objekter, der hindrer legemlig balance og bevægelse. Hendes performance udforsker materialet, tilskuerne og kroppen, der efterlader sig spor – en legemlig ardannelsesproces. Materialernes håndgribelighed både former og formidler en klar reference til koloniseringen af Sydøstasien og Østasien, med fokus på kvindekroppen og kommercialiseringen af kvindens livmoder og seksualitet.

Med Kalunga Unspoken reflekterer Luanda Carneiro Jacoel (Brasilien/Norge) over begreberne tilværelse og tilknytning, op igennem hele The Black Atlantic eller den afrikanske diasporas historie. Via ord og billeder som et udsigelsessted føres vi ind i en synæstetisk oplevelse, der blander visuelle, auditive, tekstuelle og motoriske indtryk. Dette stimulerer vores sanser, opmærksomhed og åbenhed over for blot at være til stede og blive til. Det er en rejse i en nomadisk tilstand, hvor kroppens hukommelse udvælger begivenheder i fortid, nutid og fremtid, uden hierarki og uden orden.

I The Unspoken arbejder Saba Bereket Persson (Sverige) med spørgsmål om tilpassede mønstre i forhold til hudfarve og frygten for det ukendte. Hun undersøger ubevidst diskrimination baseret på sine egne erfaringer med at bo i Sverige med en anden hudfarve og bruger svar fra spørgeskemaundersøgelser, der bygger på de mest almindelige fordomme om sorte i Sverige.


Events & Undervisningsprogram /

Fernisering / 

CAMP inviterer til fernisering på udstillingen Tærske(l) fredag den 4. oktober 2019 fra kl. 18–24.

Program

18–18:30:
Velkommen / ved CAMPs daglige ledere og gæstekurator Temi Odumosu

18:30–19:15:
Se udstillingen og spis i Trampolinhusets folkekøkken 

19:15–20:
The Starchild / performance af Yong Sun Gullach

20–21:
Afro-fusion live musik / med Maria Thandie og Deodato Siquir

21–24:
Fest / med DJs fra Trampolinhuset og bar

Omvisninger/

Lørdage kl. 15–16 i perioden 4. oktober – 14. december 2019 (lukket hver sidste lørdag i måneden)

Hver lørdag i udstillingsperioden kan du få en gratis omvisning i udstillingen Tærske(l). Omvisningerne ledes af uddannede guider fra CAMPs omviseruddannelse for asylansøgere og flygtninge i samarbejde med formidlingspraktikanter i CAMP. Omvisningerne foregår på engelsk. Entré 40 kr. Gratis adgang for migrantarbejdere og folk i asylsystemet. Se datoer her.


Udstillingskatalog /

Udstillingen ledsages af et trykt udstillingskatalog, der kan købes i CAMP eller downloades her. Kataloget udkommer i november 2019.

Udstillingen er støttet af Det Obelske Familiefond,
Grosserer L.F. Foghts Fond, William Demant Fonden og
Statens Kunstfond.

Udstillingens omviseruddannelsesprogram er støttet af
The European Cultural Foundation.

Earlier Event: September 21
CAMP focus! 2018–2020: State of Integration